Nyfikenheten driver dem

Bildanden är ett företag i Karlskrona som utför analys, utvärdering och forskning inom arkitektur, stadsbyggnad och regional utveckling. Företaget bildades för fyra år sedan som handelsbolag, men är idag aktiebolag och drivs och ägs av Åke Uhlin och Louise Nyström. Åke är bland annat professor i regional utveckling och Louise är professor i arkitektur. Förutom sina uppdrag åt organisationer, myndigheter, departement och konsultföretag, så skriver de böcker och reser varje år i Europa för att samla material.
- Nyfikenheten är vår ledstjärna, säger Åke och Louise.

Nyligen kom Louise ut med boken Arkitektur för livet, som blivit en ekonomisk succé. Hon har redan börjat planera nästa bok, en jämförande studie av bebyggelse i olika sekel och hon har nyligen tillfrågats om att delta i ett stort projekt med stadsbyggnad i u-länder för SIDA. Åke arbetar just nu med en värdeanalys när det gäller argumenten för respektive mot storregioner i de nordiska länderna och planerar en bok om Karlskronas mentalitetshistoria under det kalla kriget. Bägge har mycket att göra och reser en hel del.
- Vi är alltid intresserade av utveckling och historia, säger de.


Bildanden

Bransch:
Utbildning

Telefon: 0455-202 23


Email:
ake@bildanden.se

Hemsida:
www.bildanden.se

Adress:
Bildanden
Vikingagatan 1
37138 Karlskrona

| 13 SENASTE FÖRETAGEN